412-α‐Glucosidase, α‐amylase, and tyrosinase inhibitory potential of capsaicin and dihydrocapsaicin

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Journal of Food Biochemistry รายละเอียดการตีพิมพ์:  Journal of Food Biochemistry J Food Biochem. 2020;44:e13099
ISBN:  17454514, 01458884 -
วันที่ตีพิมพ์:  13 พฤศจิกายน 2020 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ First published: 13 November 2019 https://doi.org/10.1111/jfbc.13099
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Kesinee NanokFirst author บุคคลภายนอก
2ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาCorresponding author ภาควิชาเคมี

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/