การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
รายละเอียดการตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  8 กรกฎาคม 2016
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 7-8 กรกฎาคม 2559
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Julaluk WatthananonFirst authorสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2Sirina ChuaytemCo-authorสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3Piyanan TeabsornchaiCo-authorสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164