การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)
การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)
ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน
รายละเอียดการตีพิมพ์:  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่. National Proceeding
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  3 ธันวาคม 2014
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Sutthawan SuphanFirst authorสาขาวิชาชีววิทยา
2Songphon ChamditCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
3Manida ChorumCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
4Wanthanee KhetkornCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
5Rumpa JutakanokeCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
6Sirikhae PongswatCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164