580-การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)

การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)

ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน รายละเอียดการตีพิมพ์:  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่. National Proceeding
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  3 ธันวาคม 2014 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Sutthawan SuphanFirst author สาขาวิชาชีววิทยา
2Songphon ChamditCo-author สาขาวิชาชีววิทยา
3Manida ChorumCo-author สาขาวิชาชีววิทยา
4Wanthanee KhetkornCo-author สาขาวิชาชีววิทยา
5Rumpa JutakanokeCo-author สาขาวิชาชีววิทยา
6Sirikhae PongswatCo-author สาขาวิชาชีววิทยา

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164