การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันผ่านกลไกการเหนี่ยวนำให้ประกอบตัวเองด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 27-38
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  6 เมษายน 2020
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ เผยแพร่แล้ว: เม.ย. 6, 2020
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Amorn ChaiyasatFirst authorภาควิชาเคมี
2Netnapha KamlangmakCo-authorนักศึกษา
3Utt EiamprasertCo-authorภาควิชาเคมี
4Preeyaporn ChaiyasatCo-authorภาควิชาเคมี
5Satit PraiprukeCo-authorบุคคลภายนอก

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164