การเตรียมเซลลูโลสกราฟท์พอลิเมทาคริลิก แอซิด นาโนแคปซูลหุ้ม กรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 23-40
ISBN:  2651-2289
วันที่ตีพิมพ์:  20 ธันวาคม 2018
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ เผยแพร่แล้ว: ธ.ค. 20, 2018
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Preeyaporn ChaiyasatFirst authorภาควิชาเคมี
2Wichsuda TangsongcharoenCo-authorบุคคลภายนอก
3Patchara Punyamoonwongsa Co-authorบุคคลภายนอก
4Amorn ChaiyasatCo-authorภาควิชาเคมี

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164