การเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดไมโครบีดที่มีช่องว่าง โดยเทคนิคอิมัลชันแบบกลับวัฏภาคด้วยการระเหยตัวทำละลายอย่างง่าย
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 41-53
ISBN:  2651-2289
วันที่ตีพิมพ์:  21 ธันวาคม 2018
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ เผยแพร่แล้ว: ธ.ค. 21, 2018
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Amorn ChaiyasatFirst authorภาควิชาเคมี
2Preeyaporn ChaiyasatCorresponding authorภาควิชาเคมี
3Rangsimun Cheanjai Co-authorบุคคลภายนอก
4Pongsakorn Kaewdee Co-authorบุคคลภายนอก
5Jirasak Threeprom Co-authorบุคคลภายนอก

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164