655-ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายเตา

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายเตา

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม – สิงหาคม
ISBN:  2287-0083 -
วันที่ตีพิมพ์:  27 สิงหาคม 2021 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ เผยแพร่แล้ว: ส.ค. 27, 2021
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Sutthawan SuphanFirst author สาขาวิชาชีววิทยา
2Ploypairin SodmaneeCo-author บุคคลภายนอก
3Pattama KoomkanCo-author บุคคลภายนอก
4Sarawut RachariCo-author บุคคลภายนอก
5Pradabrat PrajanketCo-author สาขาวิชาชีววิทยา

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164