84-การวัดประสิทธิภาพการเข้ารหัสแบบสมมาตร ด้วยอัลกอริทึม RC4 DES Triple-DES AES128-ECB AES192-ECB และ AES256-ECB

การวัดประสิทธิภาพการเข้ารหัสแบบสมมาตร ด้วยอัลกอริทึม RC4 DES Triple-DES AES128-ECB AES192-ECB และ AES256-ECB

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิชาการนายเรืออากาศ รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  1 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 1 พ.ย. 2016
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Metha SirigoolFirst author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2Nongluk PromthongCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164