รายงานบทความทางวิชาการ

รายงานบทความทางวิชาการ
ปีProceedingsProceedings InterTCI2TCI1Non QuatileSJR Q4SJR Q3SJR Q2SJR Q1SCOPUS Q4SCOPUS Q3SCOPUS Q2SCOPUS Q1ISI Q4ISI Q3ISI Q2ISI Q1รวมบทความ
255831001006000210000023
2559829383611480011000486
25607246202141171404110002113
256133851516174622110012104
2562118612268790004008990
2563423169131376637800618130
256412116004331615142702724135
256533069203149212231001118170
2566010100411351023000352
2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164