รายงานบทความทางวิชาการ

รายงานบทความทางวิชาการ
ปีProceedingsProceedings InterTCI2TCI1Non QuatileQ4Q3Q2Q1ISIQ2ISIQ1รวมบทความ
25582901008000020
25597272836114130081
25604205202141561600102
25613352151919581199
25621154122698157483
25634191271917251438119
2564007231517293001104


                     

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164