รายงานบทความทางวิชาการ

รายงานบทความทางวิชาการ
ปีProceedingsProceedings InterTCI2TCI1NonQuatileQ4Q3Q2Q1ISIQ2ISIQ1รวมบทความ
25582600006000014
2559723283611380172
2560416412213117120089
2561331061617461184
25621521026107107466
25634161081611168714100
256400217341017170155


                     

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164