รายงานบทความทางวิชาการ

รายงานบทความทางวิชาการ
ปีProceedingsProceedings InterTCI2TCI1Non QuatileSJR Q4SJR Q3SJR Q2SJR Q1SCOPUS Q4SCOPUS Q3SCOPUS Q2SCOPUS Q1ISI Q4ISI Q3ISI Q2ISI Q1รวมบทความ
255831001006000210000023
2559829383611480011000486
25607246202141171404110002113
256153851516174622110012106
2562118612468790004008992
25634251691313766371000618134
256422116005331615142702724137
2565431692031511212133001118176
2566411140041241621370005110
2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164