รายงานบทความทางวิชาการ

รายงานบทความทางวิชาการ
ปีProceedingsProceedings InterTCI2TCI1Non QuatileSJR Q4SJR Q3SJR Q2SJR Q1SCOPUS Q4SCOPUS Q3SCOPUS Q2SCOPUS Q1ISI Q4ISI Q3ISI Q2ISI Q1รวมบทความ
255831001006000210000023
2559829383611480011000486
25607216202141171404110002110
256133631516174622110012100
2562117412268790004008987
2563419137131376637800618121
256410103004231614132502724124
25650112100001864005635
2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164