งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

ชื่อบทความ :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q189
ISI Q234
ISI Q32
Non Quatile15
Proceedings40
Proceedings (Inter)212
SCOPUS Q1118
SCOPUS Q268
SCOPUS Q363
SCOPUS Q439
SJR Q153
SJR Q235
SJR Q379
SJR Q436
TCI 188
TCI 255
พบข้อมูลจำนวน 1026  รายการ
บทความทางวิชาการPR
2023
Journal: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 53, October 2023, 102843
Published: 12 September 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Data Volume 8 Issue 9 10.3390/data8090141
Published: 4 September 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: The 12th Rajamangala University of Technology International Conference (12th RMUTIC) ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันตีพิมพ์ 1 september 2023
Published: 1 September 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: International Journal of Mathematics and Computer Science 19(2024), no. 1
Published: 31 August 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: International Journal of Mathematics and Computer Science 19(2024), no. 1, 49–56
Published: 31 August 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol. 13, No. 4, August2023, pp. 4347~4356 DOI: 10.11591/ijece.v13i4.pp4347-4356
Published: 31 August 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: Journal of Metals, Materials and Minerals, 33(3), 1680 2023.
Published: 25 July 2023
Level: SCOPUS Q3
2023
2023
Journal: Advanced Science Journal, Vol. 23 No. 1, January –June 2023
Published: 5 July 2023
Level: TCI 1
2023
Journal: 2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall) 1-7
Published: 1 July 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
2023
Journal: Poultry Science Volume 102, Issue 9, September 2023, 102885
Published: 19 June 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being, Bitec, Bangkok, THAILAND, 15-17 June 2023, 373-383
Published: 17 June 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being, Bitec, Bangkok, THAILAND, 15-17 June 2023, 373-383
Published: 17 June 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: The 19th National Conference on Computing and Information Technology / จัดวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
Published: 19 May 2023
Level: Proceedings
2023
2023
2023
2023
Journal: Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 18, No. 1, January - March 2023, p. 273 - 278
Published: 31 March 2023
Level: SCOPUS Q3
2023
Journal: International Journal of Mathematics and Computer Science, 18 (2023), no.1, 137-142
Published: 31 March 2023
Level: SCOPUS Q3
2023
2023
Journal: หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง” (Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes) วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
Published: 24 March 2023
Level: Proceedings
2023
Journal: 2023 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 534-538
Published: 18 March 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: South African Journal of Botany Volume 156, May 2023, Pages 72-78
Published: 10 March 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: AIMS Mathematics 2023, Volume 8, Issue 5: 10357-10378.
Published: 28 February 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: AIMS Mathematics 2023, Volume 8, Issue 4: 9557-9575. doi: 10.3934/math.2023482
Published: 20 February 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023
Published: 18 February 2023
Level: SCOPUS Q3
2023
Journal: งานประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยนครพนม. วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Published: 17 February 2023
Level: Proceedings
2023
Journal: ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
Published: 14 February 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: Computer Systems Science and Engineering 2023, 46(2), 1631-1651
Published: 9 February 2023
Level: ISI Q1
2023
Journal: Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 13 No. 1 (2023): January - April 2023
Published: 9 February 2023
Level: TCI 1
2023
2023
Journal: Journal of Physics: Conference Series, Volume 2431, Siam Physics Congress 2022: Carbon Neutrality (SPC 2022) 21/06/2022 - 24/06/2022 Nakhon Ratchasima, Thailand
Published: 4 February 2023
Level: SCOPUS Q4
2023
Journal: Vol. 18 No. 1 (2023): Journal of Thai Hospitality & Tourism (January - June 2023)
Published: 4 February 2023
Level: TCI 1
2023
Journal: Industrial Crops and Products Volume 194, April 2023, 116329
Published: 3 February 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2023 Jan;36(1):1-8.
Published: 31 January 2023
Level: SCOPUS Q3
2023
Journal: การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 กลุ่มการวิจัย: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 25 – 27 มกราคม 2566
Published: 27 January 2023
Level: Proceedings
2023
Journal: South African Journal of Chemical Engineering Volume 44, April 2023, Pages 135-146
Published: 27 January 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Applied Biochemistry and Biotechnology. 2023 Jan 26. doi: 10.1007/s12010-023-04311-5
Published: 26 January 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: Radiation Physics and Chemistry Volume 206, May 2023, 110788
Published: 18 January 2023
Level: