งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

ชื่อบทความ :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q189
ISI Q234
ISI Q32
Non Quatile15
Proceedings40
Proceedings (Inter)212
SCOPUS Q1129
SCOPUS Q273
SCOPUS Q364
SCOPUS Q443
SJR Q153
SJR Q236
SJR Q379
SJR Q436
TCI 191
TCI 265
พบข้อมูลจำนวน 1061  รายการ
บทความทางวิชาการPR
2024
Journal: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2
Published: 19 February 2024
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Journal of Nonlinear Functional Analysis Article ID 37, pp. 1-15
Published: 31 December 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
Published: 31 December 2023
Level: TCI 2
2023
Journal: วารสารมหาจุฬาวิชาการ Volume 9, Issue 3, 2022, pp.91-106
Published: 30 December 2023
Level: TCI 2
2023
Journal: Journal of The Science of Food and Agriculture 2023 Dec 29. doi: 10.1002/jsfa.13250.
Published: 29 December 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Vol. 15 No. 3 (2566): September - December 2023
Published: 24 December 2023
Level: TCI 1
2023
Journal: CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences 2024, 138(3), 2471-2495
Published: 15 December 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: Mathematical Methods in the Applied Sciences
Published: 4 December 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Computational and Applied Mathematics 43, Article number: 1 (2024)
Published: 1 December 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Sustainable Materials and Technologies Volume 39, April 2024, e00786
Published: 30 November 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Thai Journal of Mathematics Volume 21 Number 3 (2023) Pages 657–669
Published: 30 September 2023
Level: SCOPUS Q4
2023
Journal: International Journal of Agricultural Technology 2023 Vol. 19(5):2161-2174 , September 2023
Published: 30 September 2023
Level: SCOPUS Q4
2023
Journal: Food Science and Technology Vol. 11(4), pp. 189 - 198
Published: 29 September 2023
Level: SCOPUS Q4
2023
Journal: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 53, October 2023, 102843
Published: 12 September 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Data Volume 8 Issue 9 10.3390/data8090141
Published: 4 September 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: The 12th Rajamangala University of Technology International Conference (12th RMUTIC) ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันตีพิมพ์ 1 september 2023
Published: 1 September 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: International Journal of Mathematics and Computer Science 19(2024), no. 1
Published: 31 August 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol. 13, No. 4, August2023, pp. 4347~4356 DOI: 10.11591/ijece.v13i4.pp4347-4356
Published: 31 August 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: International Journal of Mathematics and Computer Science 19(2024), no. 1, 49–56
Published: 31 August 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
2023
Journal: Journal of Metals, Materials and Minerals, 33(3), 1680 2023.
Published: 25 July 2023
Level: SCOPUS Q3
2023
2023
Journal: Advanced Science Journal, Vol. 23 No. 1, January –June 2023
Published: 5 July 2023
Level: TCI 1
2023
Journal: 2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall) 1-7
Published: 1 July 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
2023
Journal: Journal of Applied Statistics and Information Technology
Published: 19 June 2023
Level: TCI 2
2023
Journal: Poultry Science Volume 102, Issue 9, September 2023, 102885
Published: 19 June 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being, Bitec, Bangkok, THAILAND, 15-17 June 2023, 373-383
Published: 17 June 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being, Bitec, Bangkok, THAILAND, 15-17 June 2023, 373-383
Published: 17 June 2023
Level: Proceedings (Inter)
2023
Journal: The 19th National Conference on Computing and Information Technology / จัดวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
Published: 19 May 2023
Level: Proceedings
2023