เลือกชื่อ :
ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
Asst. Prof.Kanokwan Rudisirisak
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanokwan Rudisirisak
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  kwak_kanokwan@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 สารสำคัญในน้ำส้มควันไม้ที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำส้มควันไม้ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
300,000 1 Oct 2022
2565 การสกัดสารธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น เพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2021
2559 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
196,200 1 Oct 2015
2558 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

70,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การสกัดสารธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น เพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน
ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, อบต.บึงบา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 Oct 2021
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2019 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
International Journal of GEOMATE March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp.105-112
1 Mar 2019 SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

2017 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan Nov. 21-24, 2017
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

2017 Electrochemical Technique for 1,3-Dichloro-2-propanol Analysis
International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp. 40-43
1 Sep 2017 SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

2016 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE
International Journal of GEOMATE, Dec., 2016, Vol. 11, Issue 28, pp.2851-2856 Special Issue on Science, Engineering and Environment, ISSN: 2186-2990, Japan
31 Dec 2016 SCOPUS Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(Co-author)

2015 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE
Proceedings of First International Conference SEE 2015 Science, Enfineering and Environment Central Palace Miyako Hotel, Tsu City. Mie, Japan
21 Nov 2015 Proceedings (Inter) กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164