เลือกชื่อ :
ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
Asst. Prof.Kulprapa Srimud
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กุลประภา ศรีหมุด
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kulprapa Srimud
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
20,000 1 Oct 2018
2560 เอกลักษณ์บางประการสำหรับพจน์ที่เป็นคู่และคี่ของลำดับ k-เพลลำดับ k-เพลลูคัส หรือ ลำดับโมดิฟาย k-เพล
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
10,000 1 Oct 2016
2559 เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
15,000 1 Oct 2015
2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
8,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 On the Diophantine Equation 2/x+3/y+4/z=1/2
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 1 (2020): January - April 2022
22 Apr 2022 TCI 2 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2019 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2
Math Journal by the Mathematical Association of Thailand วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol. 64 No. 697 (2019): January – April
31 May 2019 TCI 2 กุลประภา ศรีหมุด
(Co-author)

2017 Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2016 Polynomials with only real zeros
Malaysian Journal of Mathematical Sciences, vol 10 (S) Special Issue: The 7th International Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM7) pp.61-68
1 Aug 2016 SJR Q4 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2011 Polynomials with only real zeros
Science and Technology RMUTT Journal Volume 1 (2011) Number 1 : pp. 39 - 44
30 Jun 2011 TCI 1 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164