เลือกชื่อ :
ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์
Dr.Maneeporn Pooripat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  มณีภรณ์ ภูริพัฒน์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Maneeporn Pooripat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ไม่ระบุ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID :
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
I------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา--------------------------------------------I

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164