เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kittanapat Bandonnopparat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  Star evolution, Renewable energy, The relationship between lighting and the earth atmosphere : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2559 การพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยตรง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

196,200 1 Oct 2015
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Estimation of the IC to CG Ratio Using JEM‐GLIMS and Ground‐Based Lightning Network Data
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Volume 125, Issue 23, 16 December 2020
18 Nov 2020 SCOPUS Q1 กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164