เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กีรติบุตร กาญจนเสถียร  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Keeratiburt Kanchanasation
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  K.kanchanasatian@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2563 แอพพลิเคชันสำหรับการหาผู้บริจาคและผู้ขอรับบริจาคด้วยเทคนิคการจับคู่ข้อมูล
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : โครงการวิจัยต่อสู้วิกฤติ COVID-19
กีรติบุตร กาญจนเสถียร
82,000 8 May 2020
2560 ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
กีรติบุตร กาญจนเสถียร
50,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Multi-sensor-based Environmental Forecasting System for Smart Durian Farms in Tropical Regions
Sensors and Materials, Volume 33, Number 10(2) (2021)
20 Oct 2021 SCOPUS Q3 กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2019 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

2019 Automatic Reminding Mail-Box
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2017 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

2016 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based
8th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2019ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณการใช้น้ำอนุสิทธิบัตรกีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
1903002489 26 Sep 2019 -
2019ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรกีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
1903000491 26 Feb 2019 17883 17 Jun 2021
2018ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติสิทธิบัตรการประดิษฐ์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
1801003903 28 Jun 2018 -
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164