61032-ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2561
แหล่งทุน:  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน:  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  1,705,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  BDC-PG3-161007 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 มีนาคม 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณหัวหน้าโครงการวิจัย75.00สาขาวิชาชีววิทยา
2ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00สาขาวิชาชีววิทยา

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164