63005-โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อทุน:  สำนักงานกิจการยุติธรรม ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  1,500,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  1/2563 วันที่ลงนามในสัญญา:  25 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  25 ตุลาคม 2562  ถึง  24 มิถุนายน 2562
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้วหัวหน้าโครงการวิจัย25.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2Wichet Plaimartผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก
3ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5ดร.ทพ.หญิง นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก
6ธนบูรณ์ จันทรมาลัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/