รายงานงบประมาณโครงการวิจัย

รายงานงบประมาณโครงการวิจัย
ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายในงบประมาณภายนอกสัดส่วน (ใน:นอก)รวมงบประมาณ
2558568,782,700.001,004,000.0090:109,786,700.00
2559526,281,900.0011,377,268.0036:6417,659,168.00
25607110,290,800.0020,639,145.0033:6730,929,945.00
2561509,460,000.0017,695,630.0035:6527,155,630.00
2562568,480,000.0021,834,227.0028:7230,314,227.00
2563422,842,000.0015,675,604.0015:8518,517,604.00
256441,000,000.000.00100:01,000,000.00
รวมทั้งหมด33147,137,400.0088,225,874.0035:65135,363,274.00

* หมายเหตุ งบประมาณในช่วงปีการศึกษา (SAR) เป็นงบประมาณโครงการเต็มจำนวนที่ยังไม่ได้คิดตามสัดส่วนนักวิจัยภายในคณะ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/